من‌کوب نمایش دو

نام هنرمند: بابک امجد

استيتمنت:

Tecum Habita, Et Noris Quam Sit Tibi Curta Supellex

(Persius, Satires 4 :52)

در خود قرار بياب و بنگر، تا دريابی چه سامانی داری. 

اين جمله‌‌اي از «پرسيوس» شاعر رومی (34 – 62 ميلادي) است که «ايمانوئل کانت» به عنوان پيام فلسفه‌اش در مقدمۀ کتاب «سنجش خرد ناب» آورده است. مسيری که در جست‌وجوی مفهوم خانه با نمايش نخست «من‌کوب» بابک امجد آغاز شد، در اين نمايش دوم به نتيجه می‌رسد. هنرمند ما را به «خانه»‌ دعوت می‌کند؛ خانه‌ای که خود طراحيده و ساخته است.  بعد از تجربۀ فضاهایِ بي‌فضایِ نمايشِ نخست، اين‌بار در خانه‌ای قرار خواهيم يافت. آنچه او تصوير می‌کند نمايش سادگی يا نابسندگیِ اثاثِ آن خانه است که در نهايت، به اعجازِ هنرِ خودآگاه، به کشفی از «من» در يک اتوپرترۀ شاخص ‌انجاميده است.  

درخواست خرید

درخواست خرید اثر

برای درخواست خرید با شماره 0991646418 در واتساپ تماس بگیرید