هنر در زندگی روزمره‌ی انسان امروز ایرانی کجاهای پنهانی دارد که شاید بتوان نشانی‌هایی از آن پیدا کرد. هنر در کنج و گوشه‌های فراوانِ محدوده‌های تاریخ و جغرافیِ امروزِ ایران و جهان هم پنهانی‌های فراوان دارد. هنر اصلاً میل شدیدی به پنهان‌شدن دارد تا به‌رَنجِ پژوهش بتوان گوشه‌هایی از آن را پیدا کرد و به‌کاری گرفت. شهریاران به این منظور تأسیس شده و چشم‌اندازهای زیر را دنبال می‌کند:

  • هنر در زندگی روزمره‌ی انسان ایرانی
  • توجه به هنر “پنهان” و مخاطب “پنهان” هنر
  • پیوند هنر و پژوهش در گالری
  • توجه به هنر پیش‌رو و اجتماعی
  • اقتصاد هنرِ دانش‌محور
  • پیش‌برد تمامی پروژه‌ها و خدمت‌ها با نظارت شورای علمی پژوهشی گالری

تصاویر گالری

درخواست خرید

درخواست خرید اثر

برای درخواست خرید با شماره 0991646418 در واتساپ تماس بگیرید