گالری هنری پژوهشی شهریاران با تکیه بر تجربه‌های تخصصی شورای پژوهشی خود، پشتیبانی‌های متعددی را برای هنرمندان رده‌های مختلف در سه زمینۀ ایده، اجرا و عرضه تدارک دیده است. پس از درج نام و شماره تلفن با هنرمند متقاضی تماس گرفته می‌شود تا با یک جلسۀ مشاورۀ حضوری، الگوی پشتیبانیِ ویژۀ آن هنرمند طراحی شده و پس از آن در صورت تمایل، همکاری گالری و متخصصان آن با هنرمند مورد نظر آغاز خواهد شد.

Concept Coaching

ایده:

پرورش "مفهوم" برای اثر هنری 

Creative Coaching

اجرا:

همراهی در فرآیند خلق اثر هنری با مدیریت و نظارت نقاشان حرفه ای 

Career Coaching

عرضه:

مشاورۀ تخصصی توسط کارگروه اقتصاد هنر برای فراهم‌آوردن بهترین شرایط ارائۀ اثر هنری

نام و شماره خود را جهت مشاوره و پشتیبانی ثبت کنید.

درخواست خرید