نه بودِ من؛ سه پرتره

گفت­وگویی چهره­ به ­چهره از جنس تصویر، میان پرتره­ های دو هنرمند. به چهره در­آمدن انسان و پدیدار­شدن بخشی از وجود انسانی در چهره، تصویر چهره­ انسانی در گفت­وگو با خود و دیگری، روایت چهره از وجود و اصلاً هنر به مثابه­ کشف حجاب از چهره­ وجود. نه­بودِ من اولین نمایش مفهوم در گالری هنری پژوهشی شهریاران است. نمایشی متشکل از تنها سه تابلو. یکی اتوپرتره از منصور قندریز و دو پرتره از محمد فاسونکی. 

شورای پژوهشی: داوود آجرلو، شیوا بیرانوند، سیدصالح موسوی

بسط و گسترش

درخواست خرید اثر

برای درخواست خرید با شماره 0991646418 در واتساپ تماس بگیرید

درخواست خرید