«من‌کوب نمایش دو»
کلاغ؛ يک روايت مشترک
خبرها
نمايش: “مَن‌کوب نمایش دو”
بابک امجد در ادامهٔ پروژهٔ «من‌کوب» و پس از نمایش طراحی‌هایش، این بار در «من‌کوب نمایش دو» تعداد «ده» نقاشی رنگ‌روغن بر بوم و در...
Read More
نمایش: “کلاغ؛ یک روایت مشترک”
نمايشي از طراحی ها و مجسمه های حمیدرضا جهانی با عنوان “کلاغ؛ یک روایت مشترک” در گالری شهریاران، از تاریخ 30 مهرماه 1400 به مدت...
Read More
نمایش: “من‌کوب؛ طرح‌واره‌های بابک امجد”
نمايشي از 19 طراحی بابک امجد با عنوان “من‌كوب” در گالری شهریاران، از تاریخ 11 تیرماه 1400 به مدت یک هفته از ساعت 16 تا...
Read More

درخواست خرید اثر

برای درخواست خرید با شماره 0991646418 در واتساپ تماس بگیرید